Boktips

Boktipsboken

Ni-na-ni-na-ni-nana-ni-na-ni-na-ni-na... (Pling)!! Boktipset presenterar!!!

Nej var lugn alla läsare. Jag har inte blivit tokig eller något liknande. Utan detta var signatur- melodin (en som nynnade) till ett program som några kanske minns på TV från 70 och/eller 80 talet. Programmet hette tror jag dagens boktips eller bara boktipset. Strunt samma här hade vi i alla fall tänkt att tipsa om bra Karolinerböcker eller böcker som handlar om 16 och 1700 talet. Ett önskemål är att presentera en bok med mönster till skjortor, byxor, uniformer. Dåtidens matlagning i form av bok är också välkommet. Självfallet skall det finnas en tipslänk till litteratur som berör Skaraborgs Regemente men även Västgöta Regemente före detta Västgöta Ryttare är intressant läsning. Kom med tips, råd, åsikter och ni vet väl att både Skara Domkyrka och Västergötlands Museum i Skara har intressanta böcker i deras receptioner. Varför inte bli medlem i Skaraborgs Regementes Kamratförening och Garnisonsmuseri Vänner (100 kr för båda) eftersom dom har många bra böcker till rabatterade priser.

Med vänlig hälsning Matz Thuresson


KSRH

Boktipset: Kungliga Skaraborgs regementes historia I
Författare: Einar Bensow
Förlag: Skaraborgs regementes kamratförening
ISBN13: 978-91-980767-1-4
Tipsat av: Matz Thuresson

Kungliga Skaraborgs Regementes Historia av Einar Bensow är en bokserie i tre delar varav den första boken utgavs i samband med regementets 300-års jubileum 1931. Denna serie är ett måste för alla intresserade. Vilken läsglädje dessa böcker kommer ge läsaren, ”citat” Bensows magnum opum anses vara ett av de mest omfattade och detaljerade verk som ägnats något av våra äldsta landskapsregementen "slutcitat”.

Första delen tar upp fänikor och regementen i Västergötland från år 1543 — 1631. Således är det en gemensam militärhistoria tillsammans med Älvsborgs regemente som skildras. Med i boken följer också ett underbart personregister samt en utförlig plansch i form av ett stam/släkttavla och dess förgreningar av västgötafänikorna och regementen från år 1543 — 1631. Priset för dessa böcker är löjligt lågt om man är medlem i Skaraborgs Regementes Kamratförening, 400 kr.


KSRH

Boktipset: Kungliga Skaraborgs regementes historia II
Författare: Einar Bensow
Förlag: Skaraborgs regementes kamratförening
ISBN13: 978-91-980767-0-7
Tipsat av: Matz Thuresson

Andra delen av Einar Bensows böcker utkom 1942 och tar upp Kungliga Skaraborgs Regementes Historia från Breitenfeld till Fredrikshald 1631 — 1718.

Otrolig intressant läsning med många faktatabeller. Bland annat redovisas samtliga officerare och underofficerare som stupade vid slaget Poltava. Samt kompaniernas olika boställen och mönstringsplatser redovisas. Personregistret som presenteras i slutet av boken är en härlig läsning. Dessutom medföljer i boken en mängd kartor över gränser och byar på Europas olika länder som Sverige var i krig mot på 16 och 1700-talet.


KSRH

Boktipset: Kungliga Skaraborgs regementes historia III
Författare: Einar Bensow
Förlag: Skaraborgs regementes kamratförening
ISBN13: 978-91-980767-2-1
Tipsat av: Matz Thuresson

Sista delen av Einar Bensows bokserie utkom 1956 och tar upp åren mellan Karl XII´s död och regementets omorganisation 1718 — 1942. Boken redovisar också många reglementen från 1700-talet. Flera sidor har skisser och porträtt av officerare. Kriget på kontinenten under 1800-talet och mobiliseringen mot Norge.


KSRH

Boktipset: Skaraborgs knektar och Västgöta ryttare
Författare: Bengt P. Gustavsson
Förlag: Skaraborgs regementes kamratförening
ISBN10: 91-86558-78-1
Tipsat av: Matz Thuresson

I Bengt P Gustafssons bok ”Skaraborgs knektar och Västgöta ryttare” finner man mycket fakta och nytagna bilder på kända platser runtom i Europa. Att författaren är privathistoriker och mycket kunnig på sitt område märks väldigt tydligt i boken. När jag köpte boken som är på cirka 250 sidor för ynka 50 kr från kamratföreningen sträckläste jag den, kunde inte slita mig ifrån den. En bok som innehåller så mycket intressant läsning är det sällan man råkar på. Författaren är dessutom medlem i kamratföreningen så jag har haft nöjet att pratat med honom och hans fotograf som har gett oss i SHIR tillåtelse att använda hans privata fotografier. Boken kan med lätthet läsas av alla som har Västergötland som bas för sin militärhistoria. Även Karl XI's indelningsverk tas upp i ett kapitel. I slutet av boken redovisar författaren en översikt av alla svenska krig och dess följder. Detta är en bok till ert privata bibliotek, jag lovar er KÖP BOKEN ni kommer inte att bli besvikna.
Tipsat av Matz Thuresson. Säljes via Skaraborgs regementes kamratförening.


Huvudbaner

Boktipset: Kungliga Skaraborgs regementes underofficerare
Författare: Lennart Larsson
Förlag: Skaraborgs regementes kamratförening
ISBN13: 978-91-637-0025-5
Tipsat av: Matz Thuresson

Biografi över infanteriregementets I 9 cirka 1000 underofficerare från slutet av 1600 — talet till 1942 då Skaraborgs Regemente övergick till P4. En underbar intressant bok som Skaraborgs regementes kamratförening har givit ut kostnad 150 kr vissa ställen 200 — 250 kr. Ett måste i varje bibliotek . Vilket enormt arbete som ligger bakom denna boken av Rolf Alnefelt. Alla uofficerare flera med illustrationer och bilder från 1600 talet till 1942. Varje namn är en egen levnadshistoria. Var dom bodde, i vilka kompanier, kommenderingar, familjedata ALLT finns med. Bokens pris är ett hån borde kosta flerdubbelt.


Huvudbaner

Boktipset: Vapenhistorisk inventering av kyrkor i Skara stift.
Med föremålsbeskrivningar, kommentarer och jämförelser.

Författare: Staffan Kinman
Förlag: Skara stiftshistoriska sällskap
ISBN10: 91-975004-2-9
Tipsat av: Matz Thuresson

Härlig liten bok för 50-lappen inköpt på kamratföreningen Skaraborg. Skaras stifts kyrkor ligger och ruvar på dyrbarheter från 15, 16 och 1700 talet. Ovärderliga värjor hänger på kyrkväggarna eller är inlåsta i kyrkans källarvalv. Noterbart är att i boken nämns inte kyrkorna vid namn på grund av stöldrisken. Men tillsammans med boktipset huvudbaner inom Skara stift kan man med lätthet lista ut vilka kyrkor som omtalas, exempelvis Kavalleriofficersvärjan. Värjan hänger vid begravningsvapnet för hovstallmästare Gustav Hård af Segerstad till Kavlås född 1654 död 1714. Han var prins Karl's sedermera Karl XII's ridlärare. Slå upp Hård af Segerstad och du har kyrkan. Nämligen Kyrkan XXX! Ånej, jag tänker inte hjälpa tjuven heller...


Huvudbaner

Boktipset: Huvudbaner och anvapen inom Skara stift.
En heraldisk och genealogisk inventering.

Författare: Inga von Corswant-Naumburg
Förlag: Skara stiftshistoriska sällskap
ISBN10: 91-975873-6-2
Tipsat av: Matz Thuresson

En härlig rundvandring i Kyrkorna i Skara stift. Sveriges äldsta stift i Sveriges äldsta landskap. Låt mig säga direkt, bara för att huvudbaner eller andra vapensköldar finns upphängda på kyrkväggarna innebär det inte automatiskt att personen ifråga ligger begravd i samma kyrka. Många gör det men det är många adliga förgreningar som alla har sin vapensköld och sitt adelsnummer i riddarhuset i Sthlm så bäst är att åka till kyrkorna för att få reda på detta. Exempelvis hittar vi i Tådene kyrka Gabriel Lilliehöök af Fårdalas huvudbaner 1657 — 1706. Gabriel tjänstgjorde i olika regementen och deltog i slaget vid Fehrbellin. Sedan följde han Karl XII. 1703 utnämns Gabriel till Överste vid Kronoberg Läns Infanterieregemente. Vid slaget vid Fraustadt februari 1706 var han chef över Kronobergs regemente där han stupade. Eller har ni hört om George Miles Fleetwood 1678 — 1710 född i Skaraborg av engelsk ätt började som Underofficer vid Södermanlands regemente men övergick till Älvsborgs regemente där han utses till Major, deltar i slaget vid Helsingborg 1710 under Magnus Stenbock där han stupar.


Fraustadt 1706

Boktipset: Fraustadt 1706. Ett fält färgat i rött
Författare: Oskar Sjöström
Förlag: Historiska Media
ISBN13: 978-91-85507-90-0
Tipsat av: Matz Thuresson

En underbar läsning där författaren skriver om slaget, general Carl Gustav Rehnsköld och förutsättningarna inför slaget och varför det gick som det gick. Detta slag ändade ju nästan Karl XII s polska fälttåg. Fraustadt en stor svensk seger. Även boken är en seger om du har den i ditt bibliotek.


Poltava 1709 vändningen

Boktipset: Poltava 1709 Vändpunkten
Författare: Valerij Aleksejevitj Moltusov
Förlag: Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek
ISBN13: 978-91-85789-75-7
Tipsat av: Matz Thuresson

Boken tar upp slaget, men också hela förhistorien, operationen som tog över en vecka fast slaget var över på några timmar. Vi får läsa om slaget ur ett ryskt perspektiv som bara det kan vara intressant. Boken har kommit fram efter 5 års dialog forskare emellan. LÄS DEN...


Karoliner

Bok: Karoliner
Författare: Alf Åberg och Göte Göransson
ISBN10: 91-37-11345-3
Tipsat av: Steve Prytz

Karoliner är en rikt illustrerad bok. Beskrivningen över boken sägs bäst med ett citat från bokens omslagsflik:

”I den här storboken blir de bilder vi har kvar sen skoltidens historielektioner till något helt, till en gripande autentisk berättelse med nutidsreportagets skärpa om det som verkligen hände. Det som hände våra kungar, det som hände vårt land, det som hände menige man och hans familj".


Historien om Sverige

Bok: Historien om Sverige. Storhet och fall
Författare: Herman Lindqvist
Förlag: Norstedts
ISBN10: 91-1-951282-1
Tipsat av: Steve Prytz

Sverige under Karl XI och Karl XII tid då Sverige växte och krymte.


Göteborg på Karl XII:s tid

Bok: Göteborg på Karl XII:s tid
Författare: Sören Skarback
ISBN10:91-7029-154-3
Förelag: Tre Böcker Förlag
Tipsat av: Matz Thuresson

Bor man i eller runt Göteborg kan det vara av intresse att läsa Sörens Skarback´s bok Göteborg på Karl XII:s tid.
Det är en lättläst bok där läsaren fritt kan välja avsnitt.


Ögonvittnen. Karl XII

Bok: Ögonvittnen. Karl XII
Författare: Hans Villius
ISBN10: 91-46-16424-3
Tipsat av: Matz Thuresson

I denna bok kommer man i kontakt med ögonvittnen som har mött konungen i olika roller. Dels som ungdom i tidiga tonåren, dels som fältherre i krigståget i Europa och dels som Kung i lägervistelsen i Bender dåvarande Turkiet. Ett avsnitt i boken tar även upp ögonvittnesskildringar i samband med dödsskottet i Norge på Fredrikstens fästning.


Svenska Knektar

Bok: Svenska Knektar. Indelta soldater, ryttare och
båtsmän i krig och fred
Författare: Lars Ericson
ISBN10: 91-97-1992-4-9
Tipsat av: Matz Thuresson

Boken Svenska knektar av Lars Ericson är en underbar liten sak. En måstebok hos varje svensk med ett soldatnamn. Boken tar upp historien om Indelningssystemet. Hur det började och varför. Texterna är lätta och handlar mest om Raskentiden. Många härliga svartvita bilder med militära motiv. Boken avslutas också träffsäkert med tips, råd och olika källhänvisningar till de läsare som söker sina rötter genom släktforskning.


Pattern Cutting for Men's Costume

Bok: Pattern Cutting for Men's Costume
Författare: Elizabeth Friendship
Förlag: Methuen
ISBN13: 978-1-4081-0006-6
Tipsat av: Steve Prytz

För den händige som själv vill sy sig äldre kläder men inte vet hur att ändra på mönsterstorlek är denna bok av Elizabeth Friendship ett måste. Viktigt att påpeka är att boken ej visar hur att sy, bara schematiskt hur att rita om mönster. Boken sträcker sig över perioden 1500 till 1800-talet.


KSRH

Boktipset: Creating Historical Clothes
Författare: Elizabeth Friendship
Förlag: Batsford
ISBN13: 978-1-84994-048-1
Tipsat av: Steve Prytz

Drömmer du om att sy denna där speciella dressen på målningen! Hur översätter man från målning till verklighet! Åter igen har Elizabeth Friendship skapat en bok om hur att konstuera mönster. Självklart bör man inte vara helt novis i sömnad om man önskar ha denna bok som vägledning. Creating Historical Clothes täcker åren 1535-1900.


British Army Uniforms

Bok: British Army Uniforms from 1751 to 1783
Författare: Carl Franklin
Förlag: Pen and Sword Books
ISBN13: 978-1-8488-4690-6
Tipsat av: Steve Prytz

British Army Uniforms from 1751 to 1783 är en bok som jag köpte av ren nyfikenhet. Tro mig... inte ångrade jag mig det minsta lilla. Vill man bara förundras över bilder på uniformer, skjortor, gehäng, hästbestyr etc... köp boken! Utöver det är den klart faktaspäckad och som grädde på moset, boken har några mönsterbilder.


Brott och straff
Att dömas till döden

Utifrån min yrke vill jag gärna SLÅ ETT SLAG (Hehe, fyndigt eller hur) för två härliga böcker. Dels Sören Skarback´s bok Brott och Straff i Göteborg 1621-1900 och även Jonny Ambrius bok Att dömas till döden. Eder Profoss Matz Thuresson

Bok: Brott och straff i Göteborg 1621-1900
Författare: Sören Skarback
Förlag: Tre Böcker Förlag
ISBN10: 91-7029-420-8
Tipsat av: Matz Thuresson

Bok: Att dömas till döden. Tortyr, kroppstraff och avrättningar genom historien
Författare: Jonny Ambrius
Förlag: C.A. Strömberg AB
ISBN10: 91-7151-054-0
Tipsat av: Matz Thuresson

Dessa böcker skall helst läsas i dagsljus och läsaren bör ej heller vara ensam i huset. Bägge böckerna handlar om tortyr och olika avrättningsmetoder från romartiden och framåt. Människans uppfinningsrikedom att få fram sanningar eller handlingsplaner slår läsaren med häpnad och det värsta är att det är sant. Min föregångare Anders Gustav Dalman, Sveriges siste skarprättare tas upp i boken med eget avsnitt. Summa summarum: "äckligt" spännande böcker.


Karolinska krigare berättar

Bok: Karolinska krigare berättar Johan HultmanAnnotationer öfver Konung Carl XII:s Hjeltebedrifter
Förlag: Rediviva
ISBN10: 91-7120-198-X
Tipsat av: Matz Thuresson

Johan Hultman blev taffeltäckare hos Karl XII i Bender i Turkiet och följde sedan Konungen resten av hans liv. Johan H serverade konungen hans sista måltid i löpgraven vid Fredrikshald. Johan tar även upp tiden i Bender med Konungen på sjukbädden och det brinnande huset vid kalabaliken. Johan Hultman som var djupt religiös var fullt övertygad att konung Karl XII var av gud den allsmäktige speciellt utvald.


Karolinska krigare berättar

Bok: Karolinska krigare berättar Carl von Roland Minnen från fångenskapen i Ryssland och Carl XII:s krig
Förlag: Rediviva
ISBN10: 91-7120-196-3
Tipsat av: Matz Thuresson

Denna bok tar upp Löjtnant Carl von Rolands ögonvittnesskildringar. Han togs till fånga efter slaget vid Poltava och fördes till Galic. En stad 60 mil nordost om Moskva. Från sina år i fångenskap berättar han om de mest häpnadsväckande historierna. Bl.a. hur han förklädd till fältskär lyckas ta sig in i ett av de mest beryktade fängelserna i denna tid. Där lyckas han att överlämna både pengar och information till några svenska officerare. Dessa skulle han ha hittat i en illaluktande jordkula. Han lyckas också efter en mästerlig plan att fly ombord på en båt i Archangelsk och strålar till slut samman med Konungen i Stralsund.


Karolinska krigare berättar

Man skall väl inte tro allt man läser, liksom den självgode Erik Dahlberg vill gärna många s.k. ögonvittnen framhäva sin roll i historieböckerna, särskilt efter en Konungs fall.
Så kära läsare ha detta i åtanke när ni läser om dessa Karolinkrigare som var med, eller inte var med!

Bok: Karolinska krigare berättar Sven Agrells dagbok 1707-1713
Förlag: Rediviva
ISBN10: 91-7120-210-2
Tipsat av: Matz Thuresson

Sven Agrell började sin karriär som fältpräst i Karl XII tjänst. Efter kapitulationen vid Perevolotjna följde han sin konung till Bender. Sven Agrell var en god iakttagare och hade förmågan att levandegöra det han har varit med om. Han berättar i boken om vanligt folk och vardagliga händelser och han porträtterar även sultanens hovherrar på ett lättläst sätt. Boken är däremot skriven på gammalsvenska så som det var på den tiden så läsaren får ha ett gott tålamod så att inte tröttheten tar över.


Karolinska krigare berättar

Bok: Karolinska krigare berättar Joachim Mathiae Lyths dagbok
Förlag: Rediviva
ISBN10: 91-7120-197-1
Tipsat av: Matz Thuresson

Löjtnant Joachim Mathiae Lyth lämnade sitt fädernesland Gotland år 1703 och återvände först den 16 december 1722.

Under sin mödosamma vandring fick han vara med om karolinernas skräckmarsch genom de stora skogarna till Severien och Ukraina hösten 1708 och den extrema köldvintern 1709. Han var även med om Poltava, kapitulationen och kungens försvinnande. I juli 1709 blev han rysk fånge och tvingades uppleva förnedringsmarschen genom Moskva. Sedan följde tolv år av fångenskap i Solikamsk borta i Sibirien.

Här blev han informator åt borgmästarens son. Sonen måste tydligen ha tröttnat på sin lärare och vid ett tillfälle försökt att giftmörda Joachim genom att lägga gift i dennes soppa. Joachim blev svårt sjuk och tillfrisknade först efter ett år. Därefter fick han tjäna sitt levebröd som simpel bonddräng och vedhuggare. Joachim avled 22 juni 1746 i en ålder av 66 år.