SHIR´s Truppslag

I vår förening SHIR har vi valt att börja med truppslagen Infanteri, Artilleri och en tross- avdelning. Här skall vi försöka beskriva och redogöra vad som menas med infanteri, artilleri och en tross både för nybörjaren och de andra som har kommit lite längre i sitt kunnande. Vi lägger självklart tonvikten på berättandet under den tidsperiod som vår förening skall representera. Det vill säga från 1670 talet och fram till år 1720.