SHIR´s Truppslag

I vår förening SHIR har vi valt att börja med truppslagen Infanteri, Artilleri och en tross- avdelning. Här skall vi försöka beskriva och redogöra vad som menas med infanteri, artilleri och en tross både för nybörjaren och de andra som har kommit lite längre i sitt kunnande. Vi lägger självklart tonvikten på berättandet under den tidsperiod som vår förening skall representera. Det vill säga från 1670 talet och fram till år 1720.

Soldater utanför soldattorpet Lilla Ryd i Hembygdsparken Haraberget förvaltad av Herrljunga Hembygdsförening, skänkt av Älvsborgs Regemente I 15 Borås. Torpet var färdig och inrätt 1981.