shir logo

Kontakt och Länkar

SHIR-kontakter
Kontakta styrelsen via kontaktformulär eller direkt via e-post:
Kontakta ordförande via kontaktformulär eller direkt via e-post:

Samarbetspartners
Kronbergs Trä och Teknik - "Ett litet företaget med stora resurser"
Frozen Peak Filmproduktion
Nerike Wermelands Regemente
Militariamässan GBG
Tegelstenclothes
Café Magnolia
Svenska Lif compagniet
Wermlands Kulturhus
Tage Tuvheden, författare Främmestad
Prytzphotography
Stola Herrgård
Nossebro Mediaproduktion
Gudhems Hjärta - Ting från Förr & Nu
Studioförbundet Vuxenskolan Vara
Teaterveckan
Västgöta Hird - Vikingaförening i Falköping

Föreningar, organisationer, stiftelser etc.
Gästrike Militärhistoriska Förening
Götiska Förbundet
Skaraborgs Regementes Kamratförening
Artilleriavdelningen i Göteborg
Gustav II Adolfs Fotfänika i Göteborg
Nerike Wermelands Regemente
Riksförbundet Sveriges Militärkulturhistoriska Föreningar (RSMF)
Ryttmästarbostället
Skånes Karoliner
Smålands Karoliner
Westgiötha Gustavianer
Norrtälje Karoliner
Herrskapsdansarna
Greve Magnus Stenbocks Caroliner
Försvarsmakten, Skaraborgs regemente P 4
Västgöta Hird - Vikingaförening i Falköping

Historia, fakta och annan dokumentation
Historiesajten
Karl XII.se
Karoliner
Riksarkivet
Svensk Militärhistorikt bibliotek
Tacticus.nu
Centrala Soldatregistret
Äldre svenska militära eldhandvapen (Hans Högmans Släktforskning)
ArkivDigital. Släktforskning i färg på nätet

Museum
Armémuseum
Livrustkammaren
Digitalt Museum
Miliseum Skillingaryd
Statens Försvarshistoriska Museer
Garnisonsmuseet Skövde
Västergötlands Museum
Wira Bruk

Musik
Stefan Andersson - Ger liv i Historien genom sång

Fästningar och försvarsverk
Carlstens fästning
Nya Älfsborgs Fästning
Skansen Lejonet
Skansen Kronan