Kontakt och Länkar

SHIR-kontakter

Styrelsen via e-post:
Ordförande via e-post:

Samarbetspartners

Kronbergs Trä och Teknik - "Ett litet företaget med stora resurser"
Nerike Wermelands Regemente
Militariamässan GBG
Café Magnolia
Svenska Lif compagniet
Wermlands Kulturhus
Tage Tuvheden, författare Främmestad
Prytzphotography
Stola Herrgård
Nossebro Mediaproduktion
Gudhems Hjärta - Ting från Förr & Nu
Studioförbundet Vuxenskolan Vara
Teaterveckan
Västgöta Hird - Vikingaförening i Falköping

Föreningar, organisationer, stiftelser etc.

Svenska Lif-Compagniet
Gästrike Militärhistoriska Förening
Götiska Förbundet
Skaraborgs Regementes Kamratförening
Artilleriavdelningen i Göteborg
Gustav II Adolfs Fotfänika i Göteborg
Nerike Wermelands Regemente
Riksförbundet Sveriges Militärkulturhistoriska Föreningar (RSMF)
Ryttmästarbostället
Skånes Karoliner
Smålands Karoliner
Westgiötha Gustavianer
Norrtälje Karoliner
Herrskapsdansarna
Försvarsmakten, Skaraborgs regemente P 4
Västgöta Hird - Vikingaförening i Falköping

Historia, fakta och annan dokumentation

Historiesajten
Karl XII.se
Karoliner
Riksarkivet
Svensk Militärhistorikt bibliotek
Tacticus.nu
Centrala Soldatregistret
ArkivDigital. Släktforskning i färg på nätet

Museum

Armémuseum
Livrustkammaren
Digitalt Museum
Miliseum Skillingaryd
Statens Försvarshistoriska Museer
Garnisonsmuseet Skaraborg
Västergötlands Museum
Wira Bruk

Musik

Stefan Andersson - Ger liv i Historien genom sång

Fästningar och försvarsverk

Carlstens fästning
Skansen Lejonet
Skansen Kronan