Tross

Trossen kan i vår moderna tid förklaras som ett truppslag som har hand om underhållet (Träng­regementen ex. T2 i Skövde). I trossen på Karl XII's tid i fält så fanns allt i utrustnings­väg och hantverkare i mängder. Ett kompani hade 3 stycken stora proviant­vagnar och det vimlade av olika hantverkare som hjulmakare, tunnbindare, smeder, timmermän mm. Även högre officerares familjer kunde följa med regementet i trossen och personliga tjänare, stall­drängar och tross­pojkar, ett litet samhälle i miniatyr.

Ur 1696 års tågordning för trossen i ett infanteri­regemente kan vi läsa att det skall finnas 137 officers­drängar, 72 stycken kompani­trosspojkar, 290 stycken officers­hästar, 104 stycken draghästar mm. Det är flera gånger bevisat att man vinner inget krig utan en fungerande tross.

I vår förening kan man delta på events som en person i trossen eller allmoge. Kläderna skiljer sig inte från varandra utan man ser ut som vanligt folk gjorde på 16 och 1700-talet. Däremot är du i trossen kan du bli tvungen att agera på något lättare sätt som till exempelvis laga mat, sy och sticka mm. Vi har också oftast något basläger med tält, eldar, bord, diverse matutrustning, kärl, tunnor och bestraffningsaker (skampåle). Många medlemmar börjar i trossen för att känna på ”historiestämning” för att senare bli soldater. Man kan också i vår förening hitta sin egen roll exempelvis, präst, fältskär, mönsterskrivare mm. Vill man inte exercera så kanske en roll i staben kan vara intressant? Fråga gärna oss, vi vet vad vi har och vad vi behöver.