Artilleri

I vår förening SHIR har vi ett Artilleritruppslag som vi kommer presentera lite mer utförligt i slutet av denna text. Vi finner det här passande att börja med en presentation över truppslagets svenska historia och dess uppkomst. Så varsågoda här kommer först lite enkelt en icke så utförlig text om detta så intressanta ”högljudda” truppslag.

Ordet artilleri är en sam­lings­benäm­ning för tyngre eld och kast­vapen. Det truppslag inom armén som använder dessa vapen (normalt kallade pjäser, stycken) kallas idag artilleri och dess manskap artille­rister. Upphovs­mannen till ett organiserat artilleri i Sverige sägs vara Gustav Vasa och 1500-talet. Gustav Vasa försökte med både fältartilleri och fästningsartilleri i ordnade former. På denna tid kallades artilleriet för arkli och dess manskap bysseskyttar. Flera fynd har hittats från denna tid där bland annat Riddarholmsfyndet är ett av dom mer kända. En stor kanon som finns att beskåda i Stockholms stadsmuseum. Det lär också ha stått en stor kanon på nuvarande Riddarholmen med namnet Djävulens Moder.

År 1623 bildades ett artillerikompani för att sedan under 30-åriga kriget och kung Gustav II Adolf ta steget ut till det som kallades Kungliga Artilleriregementet 1636 (det äldre). Det var fördelat på 50 garnisoner och hade både fält och fästningsartilleri. Kända chefer under regementet är bland annat Carl Cronstedt som var en stor betydande orsak till den svenska segern vid Gadebusch 1712 med deras Geschwinda skott. Manskapet i artilleriregementet var alltid värvade. Inte som i infanteriet eller örlogsflottan där manskapet var indelta knektar eller båtsmän. År 1792 bestod Kungliga artilleriregementet av 3200 soldater fördelat på 40 kompanier.

Emellertid var organisationen både otymplig och svårskött då den innefattade hela riket med Finland samt olika provinser. Så beslut togs 1794 att bilda fyra styck första enskilda artilleriregementen med benämning Svea Artilleriregemente A1 beläget i Stockholm och huvudstaden med 13 kompanier varav ett i Vaxholm, Göta Artilleriregemente A2 beläget i Göteborg med 8 kompanier, Wendes Artilleriregemente A3 beläget i Kristianstad 8 kompanier plus ett ridande batteri.(Wendes = namn på det område/folkslag runt bland annat Stralsund som A3 har sitt ursprung). Samt Finska Artilleriregementet beläget i Finland med 10 kompanier. Dock upplöstes det finska regementet 1809 efter fredsförhandlingar och Sveriges förlust av Finland.

Artilleristernas klädsel har varierat under århundraden. Från gråa rockar med blåa uppslag (slutet 1600 talet) till blåa rockar under tidigt 1700 tal. Efter regementsuppdelningen 1794 följde klädseln uniformsmodellerna allt eftersom de presenterades 1808, 1815, 1845, 1872. Skor tillhörde uniformen under 16-1700-talet men övergick till stövlar under 1800 talet.

Kanonernas storlek anges i pund efter kanonkulans vikt. När man talar om 24-pundiga kanoner på fästning och fartyg så är det en kanonkula på cirka 12 kilogram man laddar med (1 pund ≈ 0,5 kilogram. eg. 454 gram). Dess kaliber är 15,5 cm, eldrörsvikt 3 ton samt räckvidd ca 1000 m. En 6-pundarekanon hade kaliber 9,6 cm, eldröret vägde 900 kilogram och räckvidden var 375 meter. Kulans vikt således 3 kilogram. När man anföll fästningar för erövring så krävdes ett mycket starkt artilleri så kallat belägringsartilleri. Här kunde 24-, 32- och de stora 64-pundskanonerna göra stora hål i murarna först innan infanteriet kunde storma fram.

En 24 pundskanon kunde max avfyra 90 - 100 skott per dag medans 13- och 16-pundaren kunde avfyra omkring det dubbla under dagen beräknat på 9 timmar. Man kunde i artilleriet även skjuta med glödgade kanonkulor som inte bara orsakade stora skador utan också kunde starta bränder hos fienden.

SHIR’s ARTILLERI

Tro, Hopp och Kärlek in action vid Stola Herrgårds 300-årsjubileum efter sista ombyggnaden.

Vill man som medlem i föreningen tillhöra vårt artilleri med dess goa och driftiga gäng så är man mycket välkommen. Dock som alla artillerister samt andra truppslagsmedlemmar är väl medvetna om så går förening före truppslag . Det innebär i korthet att alla medlemmar i SHIR är tillgängliga för alla truppslag om ett event eller uppdragsgivare beställer något specificerat. Exempelvis bara blågula karoliner som uppvisar exercis eller endast mingel, dörrvakter med mera.

SHIR’s artilleri har sin bas i Lidköping där kanonerna är förvarade i fina förråd och som det pysslas med titt som tätt under Artilleriansvarig Kenneth ”Keno” Hagelins översikt. Med duktiga Jan Erik ”Myra” Larssons tekniska färdigheter har medlemmarna själva tillverkat lavetter och gjutit kanonrören. Det är ett gäng trevliga och duktiga Artillerikillar som kommer hjälpa de som vill vara artillerister med både rätt kläder och informera om SHIR’s regler och det viktiga säkerhetstänket i samband med kanonskjutningar. SHIR följer RSMF’s råd och säkerhetsregler vid hantering av krut och kanonavfyrning och ansvariga medlemmar har gått krut och säkerhetskurser. Föreningen förfogar dels över tre styck 1-pundiga fältstycken som är mobila och lätta att transportera samt dels flera små salutkanoner. Dessutom har föreningen en 2-meters pipa och vagnshjul som endast saknar lavett.

Artilleristerna och våra kanoner Tro, Hopp och Kärlek har bland annat skjutit salut för Ostindiefararen Göteborg, Nationaldagen på Skansen Kronan, Garnisonsmuseet i Axvalls öppnande, Konstrundan i Gudhem, bröllop, Hembygdsdagar, deltagit i reenactment och olika invigningar med mera. Är du nyfiken på detta truppslag och vår förening samt skulle vilja besöka förråden i Lidköping och beskåda kanonerna är du hjärtligt välkommen att höra av dig till Artilleriansvarig tillika sekreterare i SHIR Kenneth ”Keno” Hagelin.