Kavalleri

Här skall vi försöka beskriva och redogöra vad som menas med ett kavalleri. Vi lägger självklart tonvikten på berättandet under den tidsperiod som vår förening skall representera. Det vill säga från 1670 talet och fram till år 1720.