Axvalla Hed

När konung Karl XI besökte slottet Höjentorp någon mil öster om Skara bestämde han sig för att genomföra indelningssystemet med rotebönder och rusthållare. I Stockholm undertecknades avtalen med landskapen och Skaraborg fick sitt indelta infanteriregemente med Konungens underskrift.


Bild återgiven med tillstånd från Armémuseum. Klicka på bilden för att öppna upp en större bild.

Detta med­förde att lämp­liga öv­nings och exer­cis­platser skulle tas fram. I början tränade både Västgöta Regemente och Skaraborgs Regemente på Eggby ängar någon kilometer norr om nuvarande Axvall men redan år 1696 kom Skaraborgs regemente till Heden eller som man säger på västgötska Hea. På medeltiden fanns det ett stort fäste här som hette Axvalla hus men det brände allmogen ner i slutet av 1400 talet. Västgöta Regemente eller före detta Västgöta ryttare kom till heden runt 1750. Skaraborgs regemente använde heden från 1696 — 1913 och Västgöta regemente från 1750 — 1916. Det sägs att på gemensamma övningar så var Skaraborgs regemente förlagd på södra delen och Västgöta regemente på den norra delen av heden. Och dess officerare pratade aldrig med varandra.

Än idag kan man se dom röda baracker som tillhörde Skaraborgs Regemente och dom gula som tillhörde Västgöta Regemente. Några byggnader flyttade med in till Skövde. Indelta soldater gjorde en storrenovering i början av 1800 talet. Bl.a. höggs skog ner och området täckdikades. I nordöstra hörnet ligger Galgbacken eller avrättningsplatsen för Valle tingslag. Axvalla hed är en av dom största och mest välkända lägerplatserna och här låg Svenska Armens flygskolas vagga. Starten var i maj 1912 och flera flyganteckningar finns bevarade från denna tid. Bönderna runt heden har i alla tider fått ha sina kreatur på mulbete utan betalning. Mulbetet fastställdes av konung Karl XI i ett brev redan år 1681. Reglemente för användning av mulbete på Axvalla hed ändrades år 1878. Och det gäller fortfarande än idag. Axvall har också haft ett av Europas främsta och Sveriges enda Pansarmuseum, men tyvärr efter beslut så flyttades hela samlingen till Strängnäs och ingår numera i Arsenalens föremål.


Stormötet på Axvalla Hed 1858

Innan vi avslutar måste jag berätta för er hur stormöten kunde gå till på Axvalla hed.

Hur regementsmöten och generalmönstringar där en representant från kungahuset eller en generalsperson från kronans högre skift förekom är väl ett känt scenario, men ett stormöte är en helt annan sak och skulle vara roligt att få uppleva. Ni som vet hur heden ser ut på Axvall kan kanske tänka er följande scenarion som skedde för cirka 150 år sedan.

När dåvarande kronprinsen Kung Karl XV bestämde sig för att lägga 1858 års stormöte till Axvall mellan 16 juni – 7 juli så ingick följande Regementen och förband. Kungliga cadettkorpsen, Svea Lifgarde, Lifregementets husarer, Sappörcompaniet, Göta Artilleriregemente, Westgöta regemente, Skaraborgs regemente, Elfsborgs regemente, Westgöta Dals regemente, Bohus läns regemente, Wermlands regemente samt en brigad med 4 stycken Regementen från Norge totalt nästan 11 000 soldater. Lägg sedan till besökande civila, markenteripersonal och handelsmän så blir siffran närmare 25 000 människor runt heden dessa sommardagar.

Speciellt tufft hade knektarna från Bohuslän. Lagom till stormötet hade soldaterna fått ut nya skor, och marschera i 30 graders värme med tung packning och varma kläder blev resultatet vid ankomst 66 sjuka. En hade dött under marsch, en hade drunknat, två hade rymt, en hade blivit galen.

I lägret drabbades soldaterna av Diarre, skärsår och feber. Sju man insjuknade i veneriska sjukdomar två avled av bukhinneinflammation två av lunginflammation. En norsk sergeant endast 20 år (Christian Frederik Nicolai Scherdal Walter Synnestvedt) dog under leran och ligger begravd i Skärvs kyrkogård. Graven är markerad med ett stort gjutjärnskors med inskription. Varje soldat från Sverige fick till frukost 4 cl brännvin medan soldaterna från Norge drack kaffe.


Stormötet på Axvalla Hed 1865

Nu hade kronprinsen blivit Kung Karl XV och följande text är utdrag från vännen Fritz von Dardel som var inbjuden gäst till stormötet. H.M. anlände till Skövde klockan 4 på eftermiddagen och genast for ut till lägret på Axvalla hed. Väl där hälsade H.M. på trupperna och satte sig till bords tillsammans med 50 andra gäster däribland 23 stycken Norska officerare samt en holländsk och en schweizisk kapten.

Bild åter­given med till­stånd från Armé­museum. Klicka på bild för en större bild.

Trupperna på stor­mötet var på 10 000 soldater från Svenska och Norska kadettkårer, Fotgardena, Westgöta regemente, Skaraborgs regemente, Älvsborgs regemente, Bohusläns regemente Närkes och Värmlands regementen, Värmlands fältjägare samt Lifregementets och Smålands husarer. H.M. exercerar de 8 timmar dagligen själv och kungen föregår med bra exempel själv sovandes endast i ett tält 6 fot, 8 tum diameter direkt på marken. Möblerna i H.M:s tält består utav ett bord och två fällstolar. På aftonen roar sig H.M. tillsammans med kadetterna från Norge och superar med officerare som varit i någon utländsk arme (31 st). Kungen dricker också vin ur bleckkantiner som har en obehaglig bismak av järn. Detta bekommer konungen inte det minsta utan gladeligen släcker törsten som om det vore nektar.

Övningen fortsatte i Vårgårda och Tånga hed där konungen spisa frukost hos herrskapet Mentzler. Efteråt dekorerade Konungen själv alla norrmän vilket var en överraskning för många av dessa. Särskilt måste det ju ha varit en glad överraskning för den norske kadettläkaren som utav all punschdrickandet blivit både full och trött. Sovandes under ett träd väcks han och leds fram till konungen som där egenhändigt fäster vasen på läkarens bröst varpå den dekorerade återgår till trädet för att ånyo insomna. Han måste ju ha grunnat en hel del efter uppvaknandet... Samma afton reste konungen till Falköping med Svea Lifgarde.

Text: Matz Thuresson
Källa: Garnisonsmuseet Skaraborg
Samt NE Nilssons text i Skaraborgs Regementes Kamratförenings medlemsblad.