Please, allow script for a fully functional site.

Skaraborghs Historiska Infanterie Regemente

Skaraborghs Historiska Infanterie Regemente bildades förvåren 2013 av ett gäng historieintresserade killar som ville förevisa och bevara Skaraborghs Regementes historia. Betoningen ligger främst på 16-1700 talet men även andra tidsåldrar kan förekomma. Flertalet av oss är eller har varit medlemmar i andra karolinerföreningar i många år. För enkelheten skull kallar vi oss för SHIR och vi går under Skaraborghs Regementes Fana. Du som ny medlem kommer att mötas av kunniga och erfarenhetsmässiga ledare som villigt delar med sig av sina kunskaper. SHIR´s utrustning och uniformer är framtagna efter både egna, andra föreningars medlemmars samt enskildas forskning i litteraturkällor och studiebesök på Armémuseum, Livrustkammaren, Krigsarkivet, hembygdsgårdar och så vidare.


Året 1836 gick det ut en för­ordning om att soldat­torpen skulle ha en synlig nummer­tavla. Bild återgiven med tillstånd från Armé­museum

Sömnad, kommando, exercis sker enligt reglemente som det var på 16-1700 talet. Föreningen är öppen för alla och tar inte ställning för något parti­politiskt program eller religionsfrågor. SHIR’s strävan är att i möjligaste mån arbeta för så historiskt korrekthet som det går i allt som tillverkas, köpes eller vi deltager i. Vår ambition, som det också står i stadgarna är att varje medlem så småningom skaffar sig egen uniform och utrustning eller delar av den. Vi har några uniformer till utlåning så du kan känna på hur det är att gå i ledet innan du skaffar eget samt vi har också arbets och tillverknings­träffar där vi träffas under trevliga former och hjälper varandra och föreningen. Styrelsen rådfrågas vid eventuella privata köp, dels för att det blir rätt saker passande i förenings­verksamheten samt dels att Styrelsen kan tipsa om bra inköpsställen, sömmerskor, hantverkare, smeder etc.

SHIR medverkar emellanåt med andra historiska föreningar på event, film­inspelningar, resor, reenactment, levande lägerliv, träningar och lokala upp­visningar. Truppslagen består idag av Infanteri, Tross samt en Artilleri­avdelning. Tränings­platser finns både i Göteborg, Lidköping samt vid vår klubblokal vid Nossebro/Essunga (Magnolia)

no picture

Medlemsavgiften är klubbad till 300 kr per år. För nya medlemmar gäller prövotid men det är inget krav att vara aktiv eller uni­formerad. Man kan själv välja sin egen roll och soldat­namn i föreningen. Som kul kuriosa, skriv gärna din egen fiktiva soldat­persona. Bra historia premieras genom publicering här på vår eminenta hemsida och det ihop med arrangerad karolinsk bild på dig.

Vi har valt att hedra Skaraborgs Rege­mente på detta sätt därför att det är ett av de klassiska indelta land­skaps­infanteri­rege­mentena från Karl XI’s och Karl XII’s tid som fort­farande exi­sterar. Dock så bytte Skara­borgs Rege­mente namn från I9 till P4 i början av 1940 talet. Så som Sveriges försvar ser ut idag kan det t o m vara det sista landskaps­regementet vi har kvar från den tiden då indelnings­verket fungerade som effek­tivast och gjorde svenska bond­pojkar bl.a. från Väster­götland och Skaraborg till hårdföra karlar på Europas slagfält.

Några av oss i SHIR är även medlemmar i Skara­borgs Rege­mentes kamrat­förening och Garnisons­museet Skaraborg. Det är självklart frivilligt att gå med i dessa föreningar men årskostnaden för att vara med i bägge är endast 100 kr. Fördelen att vara med där är många t.ex. historiska resor/utflykter, rabatterade bokerbjudanden. Obs! Man behöver inte ha gjort värnplikten eller lumpen i regementet utan det räcker att man har ett militärhistoriskt intresse.

Tycker du att SHIR är något för dig, är du nyfiken att bara pröva på eller har du några frågor! Tveka inte att höra av dig till oss.

Som medlem i vår fina förening loggar ni här intill höger in till Medlemssidan

Kontaktinformation finner du under Kontakt och Länkar